پوستر

همایش های برگزار شده

 • کنگره ملی سبک زندگی و اوقات فراغت جوانان
 • برگزاری همایش علمی " تبیین سیره تربیتی شهدا " (ذیل کنگره ملی تبیین اندیشه های تربیتی
 •    شهید منصورخادم صادق)
 • برگزاری همایش ملی مسئولیت اجتماعی جوانان
 • اجرای همایش مهندسی فرهنگ نام و نام گزینی(905/5/9)
 • اجرای بخش علمی همایش ارتقاء سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار
 • همایش بررسی مسائل جمعیتی ایران
 • دومین همایش بررسی مسائل جمعیتی ایران با تأکید برجوانان
 • همایش اوقات فراغت
 • همایش فرهنگ نشر شهادت
 •  همایش ملی تغییرات خانواده در ایران و چالش های رویاروی آن در سطح ملی
 • اولین همایش ملی توانمند سازی زنان، خانواده و آسیب های اجتماعی 98/2/5 (فسا)
 • بررسی مسائل جمعیتی ایران با تأکید بر جوانان 23 و 24 اردیبهشت 83
 • ارتقای سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار (اسفند 91)
 • اولین همایش تغییر خانواده و چالش های آن در ایران (7 و 8 اردیبهشت 95)